پروژه های آماده دانشجویی

سایت ثبت دارو و مدیریت پرسنل


یه سایت کاملا دانش آموزشی و دانش جویی برای ثبت دارو
در این سایت عملیات انتخاب,ثبت,ویرایش و حذف در دیتابیس کامل انجام می شود. 4 عملیات اصلی در دیتابیس که اصطلاحا عملیات crud گفته می شود.
همچنین آپلود تصاویر توسط php انجام می شود.