پروژه های آماده دانشجویی

یک سایت فروشگاهی ساده


اگر تازه در حال یادگیری php هست این سورس کد فروشگاهی برای تمرین و فراگیری بسیار مناسب می باشد.
این سایت ساده فروشگاهی دارای چندین صفحه می باشد و اطلاعات را مستقیم از دیتابیس فراخوانی کرده و در صفحه نمایش می دهد.
همچنین از این سورس به عنوان تمرین کلاسی نیز می توانید استفاده نمایید.