پروژه های آماده دانشجویی

سایت فروشگاهی بسیار ساده لوازم کامپیوتر


اگر تازه در حال یادگیری php هست این یک سایت ساده فروشگاهی با چند صفحه می باشد که اطلاعات را مستقیم از دیتابیس فراخوانی میکند و در صفحه نمایش می دهد.
به عنوان تمرین کلاسی قابل نمایش می باشد.