پروژه های آماده دانشجویی

ساخت تصاویر بند انگشتی - Create thumbnail by Php


با استفاده از این فایل میتونید تصاویر بندانگشتی (thumbnail) در 3 حالت مختلف برای عکس های خودتون درست کنید.
بدون افت کیفیت و بدون اینکه تصاویر تغییر حالت بدن یا دیفرم بشن.
حتی اگر قالب رو از قبل نوشته باشید یا گالری عکس داشته باشید فقط با فراخونی این فایل تصاویر بند انگشتی به صورت اتوماتیک ایجاد می شود.
نحوه استفاده داخل فایل به صورت مثال توضیح داده شده است.