پروژه های آماده دانشجویی

ساخت فایل pdf با استفاده از tcpdf


با استفاده از این سورس براحتی میتوانید به طور مثال یک کتاب یا مقاله را تبدیل به pdf نمایید.
این سورس با استفاده از کتابخانه tcpdf به عنوان تمرین کلاسی نوشته شده است که براحتی برای هر موردی قابل استفاده می باشد کافی هست به سورس نگاه کنید و طبق سلیقه خود محتوارو تغییر بدید.
حتی میتونید دیتای هر صفحه ای رو به GET یا POST دریافت کرده و سپس تبدیل به pdf نمایید.